Boekhouding & accountancy

De aangeboden diensten boekhouding en accountancy bestaan meer bepaald uit het voeren van de boekhouding in ons boekhoudpakket of in uw eigen systeem, op afstand of ter plaatse. Wij hebben ervaring met diverse boekhoudpakketten.

Onder boekhouding & accountancy worden navolgende diensten verstaan:

 • Bijhouden van de boekhouding
 • Bijstand en nazicht boekhouding indien u de boekhouding zelf voert
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Opmaak winstafrekening
 • Financiële analyse
 • Tussentijdse rapportering
 • Kredietaanvraag voor investeringsprojecten
 • Opmaak budgetten
 • Analyse resultaten
 • Opmaak notulen raad van bestuur / bestuursorgaan en algemene vergadering
 • Publicaties Belgisch Staatsblad (verplaatsing maatschappelijke zetel – benoeming / ontslag bestuurders)
 • Optimus Accountancy bvba
 • Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt
BTW BE 0630.756.752
Lidnr ITAA 50654410
Email info@optimus-accountancy.be
Tel 051 40 17 82
Fax 051 79 00 23
GSM Dieter 0474 55 30 83