Sociaal en juridisch advies

Aangezien het juridische luik niet losgekoppeld kan worden van de bedrijfseconomische situatie behoort dit ook tot het dienstenpakket van Optimus Accountancy. Wij zullen instaan voor:

 • Nazicht en begeleiding bij notariële akten
 • Advies, begeleiding en nazicht overeenkomsten betreffende:
  • overdracht handelsfonds
  • huurovereenkomsten
  • overeenkomsten overdracht aandelen
 • Begeleiding loonadministratie
 • Advies en begeleiding van diverse aangiften van diverse overheden

Bij het sociaal en juridisch advies zal er in complexe situaties, in overleg met de klant, beroep worden gedaan op externe professionals en deskundigen.

 • Optimus Accountancy bvba
 • Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt
BTW BE 0630.756.752
Lidnr ITAA 50654410
Email info@optimus-accountancy.be
Tel 051 40 17 82
Fax 051 79 00 23
GSM Dieter 0474 55 30 83